స్థాపకుడు మరియు చైర్మన్
Sn.Dr.J.B.Raju,IIS(Retd)

Sn.Dr.J.B.Raju,IIS(Retd)

Managing Director

న్యూస్ అండ్ యూపీడేట్స్
లైవ్ టీవీ
వీడియోలు
సలహా బోర్డు
బోర్డు డైరెక్టర్లు

The Convenors are Nominated for each Assembly under Decentralised concept ,(Franchise) model for better INDIA

బహుజన ప్రతినిధి

The Convenors are Nominated for each Assembly under Decentralised concept ,(Franchise) model for better INDIA

హానరరీ రెసిడెంట్ డైరెక్టర్లు
అసోసియేట్స్ వివిధ రాష్ట్రాలు / ప్రపంచంలోని ఇతర ప్రాంతాల నుండి డైరెక్
దాతలు

సభ్యులు టెస్టిమోనియల్స్

c
Become a Owner